Nurkowanie techniczne

Prowadzimy szkolenia techniczne dla nurków którzy chcą wyjść poza granice i limity sportowych nurkowań rekreacyjnych.

Co to jest nurkowanie techniczne?

Nie ma jasnej definicji, kiedy z nurka rekreacyjnego  stajemy się nurkiem technicznym. Z całą pewnością nurkowanie techniczne wiąże się z posiadaniem określonego sprzętu, określonych umiejętności, doświadczenia i dobrej kondycji fizycznej. Takie przygotowanie pozwala   nurkować głębiej niż 40m (teoretyczna granica nurków rekreacyjnych), planować nurkowania dekompresyjne, oraz używać wielu mieszanek oddechowych podczas jednego nurkowania (w przypadku nurkowań OC)

Do takich nurkowań często też używa się rebreatherów które wymagają od większości nurków nabycia zupełnie nowych umiejętności.

Najbardziej zawansowaną formą nurkowań technicznych są nurkowania jaskiniowe. Ze względu na przestrzeń zamkniętą , ciemność i brak możliwości wynurzenia się na powierzchnię wiążą się z największym ryzykiem w przypadku wystąpienia problemów w trakcie nurkowania. W zamian zobaczymy piękno w najsurowszej formie, emocje a jednocześnie spokój jakiego nie zaznamy nigdzie indziej.

Nurkowanie techniczne nie jest dla każdego. Trzeba to jasno powiedzieć. Niekoniecznie trzeba być nurkiem technicznym, aby cieszyć się z nurkowania, jak również nie jest to kolejny krok w twoim rozwoju jako nurka. Możesz cieszyć się nurkowaniem przez lata nie wykonując ani jednego nurkowania technicznego. Ale jeśli tu dotarłeś to znaczy, że chcesz takie nurkowania wykonywać w przyszłości.

Większość szkoleń technicznych prowadzonych jest wg standardów IANTD (International Association Nitrox and Technical Diver) choć szkolimy w czterech federacjach nurkowych (IANTD, PSAI, PADI, CMAS)

Będąc IANTD przestrzegam przejrzystej filozofii szkolenia

FILOZOFIA SZKOLENIA

Jako instruktor IANTD uważam, że odpowiednie szkolenie i ostrożność prowadzą do zdecydowanego zmniejszenia prawdopodobieństwa wypadku.
Celem IAND, Inc./IANTD jest przygotowanie wyszkolonych i świadomych swoich działań nurków. To podstawowe elementy w rozwoju kompetentnych nurków, potrafiących w pełni cieszyć się z ekscytujących doświadczeń nurkowania sportowego i technicznego.

WIEDZA i ZROZUMIENIE to bezdyskusyjnie najważniejsze elementy wszystkich przedsięwzięć. W nurkowaniu połączenie wiedzy i zrozumienia skutkuje zdecydowanym zwiększeniem bezpieczeństwa;
Wszystkie materiały programowe IANTD zostały tak przygotowane, by dały solidne podstawy wiedzy teoretycznej wśród uczestników kursów i osób nurkujących zarówno rekreacyjnie, jak i techniczne. Zdobyta wiedza zwiększa pewność siebie i zrozumienie podwodnego świata oraz ryzyka związanego z nurkowaniem;

Chcąc mieć pewność, że zakres przekazywanej wiedzy jest wystarczający IANTD wymaga stosowania zaakceptowanych materiałów dydaktycznych;

WYSZKOLENIE i UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE ZE STRESEM są w rozwoju bezpiecznego nurka niezwykle ważne, ponieważ określają zdolność przeżycia w sytuacji zagrożenia życia pod wodą;
IANTD uważa, że jej Instruktorzy powinni świecić przykładem. Dlatego, za każdym razem kiedy wykonywane są ćwiczenia, Instruktor musi być w wodzie prowadząc bezpośredni lub pośredni nadzór nad nurkowaniem, prezentując wysoki poziom wykonania ćwiczeń i tym samym zapewniając dodatkowy element bezpieczeństwa.