Serwis butli nurkowych

Przyjmujemy butle do testów wizualnych i hydrotestów.

Jeśli w butli pojawi się woda w większej ilości, to po niedługim czasie wywołuje korozję. Początkowo jest to korozja powierzchniowa, lecz po pewnym czasie wżery stają się głębokie i mogą doprowadzić do osłabienia płaszcza butli. Fotografie poniżej przedstawiają wnętrze silnie zawilgoconej butli z dużymi obszarami rdzy. Na dnie butli widać luźną rdzę i wodę. Bez względu na termin ważności badania, butlę w tym stanie należy poddać badaniu przez inspektora UDT. Będzie on miał możliwość oceny czy butla nadaje się do dalszej eksploatacji. Przy uszkodzonej powłoce lakierniczej butli powstają bardzo korzystne warunki do rozwoju procesu utleniania stali, a więc rdzewienia.

Z tego właśnie względu butle nurkowe są poddawane okresowej kontroli, podczas której poprzez odpowiedni proces kontrolny ocenia się czy butla może być bezpiecznie użytkowana.Nowe butle nie posiadają określenia daty ważności badania. Butle stosowane do celów nurkowych muszą być, zgodnie z przepisami, po 2,5 rocznym okresie użytkowania poddane badaniu wizualnemu oraz po 5 latach badaniu ciśnieniowemu.

Nie wolno napełniać butli, dla których termin ważności badania upłynął.

Aby nasze butle nurkowe nie ulegały korozji i utlenianiu należy wyeliminować przede wszystkim takie czynniki, jak:

  • napełnianie butli niewystarczająco osuszonymi gazami,
  • napełnianie poprzez wilgotne gniazdo zaworu,
  • dopuszczenie do wniknięcia wilgoci w głąb zaworu, np. poprzez pozostawienie butli z odkręconym zaworem do opróżnienia.